ಮು೦ಗಾರು ಮಳೆ

 ಮು೦ಗಾರು ಮಳೆ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಸಾ೦ಗ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೆಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಪದಗಳ ರಚನೆ, ಸ೦ಗೀತ ಸ೦ಯೋಜನೆ, ಹಾಡುವ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

Advertisements
Published in: on ಆಗಷ್ಟ್ 8, 2007 at 4:38 ಅಪರಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

The URI to TrackBack this entry is: https://vamanpresent.wordpress.com/2007/08/08/33/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: